Imprint

Responsible for the content

Körber AG
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Tel.: +49 40 21107-01
Fax: +49 40 21107-11
E-mail: infokoerber.de

Data protection officer

E-mail: dataprotectionofficer.kagkoerber.de

Executive Board

Stephan Seifert (Chairman)

Erich Hoch

Stefan Kirschke

Dr. Christian Schlögel

Christopher Somm

Registered Office: Hamburg

Court of Regristration: Amtsgericht Hamburg, HRB 58961

VAT ID: DE 118 589 979